Rent a car

Условия за наемане на кола

Маджестик Турс“ ЕООД посредничи при резервациите на коли под наем на базата на директни агентски договори с Rent a Car компании или с техни агенти.
При резервация за кола под наем Потребителя влиза в договорни отношения с „Маджестик Турс“ ЕООД, в качеството й на посредик във връзка с резервацията на услугата по наемането на автомобила, като за предоставянето и ползването на автомобила се прилагат условията по договора за наем на конкретната Rent A Car компания, който се сключва на място непосредствено преди наемането на автомобила.
Резервация
Резервациите за наем на кола се правят само след приемане на офертата от страна на Потребителя и постъпване на дължимата сума по сметката на дружеството. Наетото превозно средство може да се кара само от лицето вписано в резервацията и на чиeто име е издаден приложимия за заплатената туристическа услуга ваучер. Rent a Car компаните предлагат възможност колата да се кара и от друго лице покриващо критериите за наем на автомобил срещу заплащане на такса за допълнителен шофьор.
Изисквания за възраст на шофьора
Компаниите отдаващи коли под наем поставят ограничения относно минималната възраст на Наемателя, която в повечето от случаите е над 21г., но има и компании които позволяват наемане на кола и под тази възраст. Според изискванията на конкретната Рент-а-Кар компанията наемането на кола от Потребители под 23-25г. и над 70г. може да е свързано със заплащането на т.нар такса „млад“ или „възрастен“ водач на място при подписването на договора за наем.
Изисквания за минимален стаж 
Изискванията за минимален стаж на шофьора и датата на придобиване на свидетелството за управление на МПС варират от 1 до 5 години в зависимост от условията на Rent a car компанията, категорията превозно средство и държавата по наемането на  автомобила.
Необходими документи за наемане на кола под наем
-Валиден документ за самоличност, който може да бъде международен паспорт или лична карта (при наем на кола в страна от ЕС). Rent a Car компанията може да изиска и допълнителен документ удостоверяващ адреса по местоживеена на шофьора, в случай, че той не фигурира върху документа Ви за самоличност.
-Валидна за държавата по наемане шофьорска книжка. Ако шофьорската книжка не е на латиница или не е валидна за държавата по наемане на автомобила се изисква предоставяне на оригинален международен лиценз.
-Валидна кредитна карта на името Наемателя на колата за блокиране на депозит. 
"Маджестик Турс" ЕООД не носи отговорност, ако услугата по наеманато на автомобила бъде отказана поради непредоставяне на изискуемите документи или недостатъчно средства по кредитната карта на лицето посочено на ваучера.
Цена
Цената по резервацията за кола под наем се определя на 24 часова база и е валидна само за конкретния период, място на наемане и връщане  на превозното средство и неговата категория и обикновенно включва застраховка гражданска отговорност, ДДС, застраховка за покритие при щета (с ограничена отговорност на наемателя), застраховка за покритие при кражба (с ограничена отговорност на наемателя), дневен или неограничен пробег, пълен резервоар(освен ако не е упоменато друго). Към резервацията могат да се заявят и допълнителни екстри като детско столче/седалка за кола, система за навигация,  вериги за сняг, Wi-Fi модем, ски багажник, зимни гуми, допълнителни застраховаки ограничаващи отговорността на наемателя или да за се начислят допълнителни такси като „такса млад шофьор“, такса за втори шофьор, такса обслужване извън работно време, такса за доставка или прибиране на автомобила, такса за пътуване в чужбина или извън определен район, такса зареждане на гориво(когато автомобилът не е върнат с пълен резервоар), такса за щети и др. Предварителното заплащане на допълнителните екстри не винаги е възможно, тъй като предоставянето им зависи от наличността им в момента на вземането на колата и в повечето случаи се заплащат на място в местната валута.
Допълнителни такси,свързани с наемането на автомобилa
Такса за доставка и прибиране на автомобила
Този вид такса се прилага, когато доставката и прибирането на автомобил  от /до посочено се извършва на адрес, различен от офис на Rent a Car компанията от която наемате автомобила.
Такса обслужване извън работно време
Този вид такса се заплаща на място и се прилага, когато вземането или оставянето на автомобила се осъществява извън работното време на офиса по наемане. При закъснение на полет и невъзможност да вземете автомобила в рамките на работното време на обслужващия офис, трябва да уведомите Rent a Car компанията и да проверите за възможността бъдете обслужени извън работно време.
Такса зареждане на гориво и заплащане на изразходенотоот Наемателя гориво
Този вид такса се начислява когато колата се предоставя с пълен резервоар и се връща с празен или с липсващо гориво. Тя се заплаща в допълнение към изчислената за изразходваното гориво сума(която се изчислява  по цена на литър гориво, определена от рент а кар компанията).
Такса допълнителен шофьор
Този вид такса се начислява към наемната цена и позволява карането на наетия автомобил от допълнителен шофьор/и.
Такса млад шофьор
Такса млад шофьор се заплаща, когато Наемателят е под определена възраст, съгласно условията на конкретната Rent a Car компания, като в повечето случай се прилага за лица под 23-25г.
Такса за пътуване извън страната или определен район
Този вид такса позволява шофиране извън границите на държавата или района по наемането на автомобила и не се предлага от всички Rent a car компании. В случаи, че желаете да пътувате с наетия автомобил извън посочената от Вас дестинация или район, моля да ни уведомите в изпратеното към нас запитване, за да ни дадете възможността да Ви предложим подходящата за Вас оферта. Трябва да имате в предвид също, че при тази опция се изисква оформление на допълнителни документи и трябва да бъде заявена към конкретната Rent a car компания в определения от нея срок, предшестващ датата на вземане на автомобила.
Такса за щети 
Тази такса се заплаща допълнително към дължимата сума за нанесени щети, загуби или кражба на автомобила .
Такса еднопосочен наем 
Този вид такса се начислява автоматично при резервацията на автомобил под наем, когато се отнася за вземането на автомибила е от един град и връщане в  в друг.
Видове застраховки
-CDW(Collision Damage Waiver) или застраховка „Ограничаване на отговорността на Наемателя при нанесени щети на автомобила в следствие на щета „ до размера на личното участие (excess). Застраховката не покрива щети по чистачки, радио СD-player, антена, гуми, тасове, огледала, регистрационен номер, ключове, щети по ходовата част на или интериора на автомобила. Застраховката е недействителна при употреба от шофьора на наркотици, алкохол или други упойващи средства, при неспазването на закона за движение по пътищата и при използуването на автомобила извън предназначените за движение на автомобили пътища.
-AI(Additional Insurance) “Допълнителна застраховка” - освобождава напълно Наемателя от отговорност в случай на щети по гумите, джантите и шасито на автомобила.
-TP (Theft protection) или "Защита при кражба"-ограничава отговорността на Наемателя в следствие на кражба на автомобила до размера на личното участие (excess). Важи само при предоставянето на протокол от МВР и връщане на документите и ключовете на наетия автомобил.
-SCDW(Super Cover Damage Waiver) "Супер покритие"-включва горе посочените застраховки и премахва изцяло отговорността на Наемателя в случай на щети или кражба.
Горепосочените застраховки стават недействителни при употреба на алкохол и/или упойващи вещества, нанесени щети в следствие от шофиране извън пътната настилка/маркировка, в резултат на заредено грешно гориво, неспазване на закона за движение по пътищата на съответната държава, при липса на протокол от полицията, както и при невръщане на ключовете на автомобила. 
Нито една от гореизброените застраховки не освобождава клиента от отговорност при щети по интериора на автомобила (тапицерия, табло, седалки, облицовки багажник и др.)!
Покритията и видовете застраховки могат да са различават при отделните Rent a Car компании и локации. Пълната информация относно покритията на заплатените застраховки ще ви бъде предоставена при подписване на договора за наем с Rent a Car компанията.
Депозит
При подписване на договора за наем с Rent a Car компанията от Наемателя се изисква да предостави кредитна карта на негово име за блокиране на депозит,който служи като гаранция ,че при възникване на допълнителни разходи по вина на Наемателя ,те ще бъдат заплатени от него.Стойността на депозита варира според възрастта на шофьора,страната в която се наема колата , категорията превозно средство и рамера на личното участие при щета или кражба.При наемане на по-висока категория кола може да има изискване за предоставяне на 2 кредитни карти на името на Наемателя.Някой Rent a Car компании приемат депозит и с дебитна карта или в брой.Ако не притежавате кредитна карта,моля да ни уведомите при изпращане на Вашето запитване за да можем да Ви предложим подходящата за Вас оферта.
Гориво
Горивото не е включено в наемната цена, освен в случаите, когато то се предплаща предватително. Повечето Rent a Car компании предлагат наем на автомобили с пълен резервоар, като липсващото гориво след края на наемния период се заплаща от Наемателя по цени на литър определени от Rent a Car компанията и допълнителна такса презареждане.
Наемен период
Минималния период за  наемане на автомобил е 24 часа ,като той може да варира според условията на конкретната компания.Дневната тарифа се  изчислява на 24 часова база,като удължаването на наемния период след сключването на договора за наем или късното връщане на колата се таксува от Rent a Car компаниите по дневните им тарифи,които може да са по-високи от предложените от нас.
Пробег
Наемната цена може да включва дневен пробег,пробег за целия наемен период или без ограничения в изминатите километри.
Приемно-предавателен протокол
Приемно-предавателния протокол е неразделна част от договора за наем и се оформя и подписва в 2 екземпляра – по една за всяка от страните.В приемно-предавателния протокол се описва външното и вътрешното състояние на превозното средство,както и неговото техническо състояние и изправност.Ако забележите евентуални щети , драскотини ,неизправност,несъответствие в километража или непълен резервоар (според условията на договора за наем) ,помолете служителя на Rent a Car компанията да го отбележи в протокола и да се подпише.В противен случай се приема,че нямате забележки и при връщане на колата може да Ви бъдат начислени допълнителни такси,ако превозното средство не е върнато в състоянието в което е взето,като се взема в предвид детайлите описано в приемния протокол. 
Ваучер
Ваучерът ще бъде достъпен за изтегляне през персоналния профил на Потребителя направил резервацията след като тя бъде потвърдена и сумата по нея постъпи в сметката на "Маджестик Турс".Ваучерът е документ ,описаващ детайлите по Вашата резервация,като име на Наемателя и Rent a Car компанията ,дата,час и място на вземане на колата,вида категория, включените застраховки и екстри и служи като доказателство,че наемът на колата е предплатен.Ваучерът не представлява договор за наем ,който се подписва с Rent a Car компанията непосредствено преди наемането на автомобила. Rent a Car компанията си запазват правото да откажат наема на лице,което не се яви на гишето на регистрацията след посочения във ваучера час и след изтичане на посочения гратисния период,както и на лице , което според тяхна преценка не е в състояния да управлява автомобила или не отговаря на изискванията за наемане на кола.При гореизброените случаи Rent a Car компаниите не дължат неустойка или връщане на заплатени суми.
Закъснение на полет
При закъснeние на полет ,при който няма да имате възможност да вземете колата в рамките на посочения във ваучера час и последващия гратисен период ,посочен от Rent a Car компанията трябва да се свържете с нея на телефоните посочени на ваучера Ви и да я уведомите за настъпилите промени,като в противен случай може да загубите правото си на ползване на заплатената услуга без право на компенсии и връщане на заплатени суми.Всяка една Rent a Car компания сама определя своята политика при закъснение на полет и времето на изчакване,включително и възможността за вземането на автомобила извън работното време на офиса по направената резервация(срещу заплащане на такса обслужване извън работно време).
Промяна по резервация
Заявка за промяна по потвърдена резервация е възможна само през персоналния профил на Потребителя през официални работни дни от Понеделник до Петък в часовия интервал от 10:00 до 18:00 .След проверка с Rent a Car компанията Маджестик Турс уведомява Потребителя за възможностите за промяна,както и евентуалните допълнителни разходи,които трябва да бъдат заплатени от него.Промяна на име, превозно средство или Rent a Car компания може да доведе до анулация на цялата резервация според посочените по-долу условия за анулация и направа на нова.
Анулация на резервация от страна на Потребителя
Заявка за анулация на потвърдена резервация е възможна само през персоналния профил на Потребителя през официални работни дни от Понеделник до Петък в часовия интервал от 10:00 до 18:00 .При изпратена заявка за анулация към "Маджестик Турс" ЕООД до 72 часа от началото на резервирания наемен период "Маджестик Турс" ЕООД връща 100 % от заплатената сума,като удържа административна такса за анулация от 20 лв.При заявка за анулация,изпратена след посочения срок се прилага глоба в размер на 100 % от заплатената стойност на резервираната услуга.Посочените анулационни срокове и глоби се прилагат,само ако в изпратената от нас оферта не е посочено друго и резервацията не е направане по специална или промоционална тарифа,която не позволява безплатна анулация.