Плащане

При плащането на резервации за туристически услуги, моля изберете една от посочените опции по-долу:

По сметката на "Маджестик Турс" ЕООД в "Уникредит Булбанк" АД при плащане на каса в някои от клоновете на банката
Получател:Маджестик Турс“ ЕООД
IBAN: BG46UNCR70001522835513
BIC: UNCRBGSF
Валута: BGN
Основание за плащане: вид туристическа услуга и име и фамилия на Потребителят приел офертата

При тази опция сумата се отразява веднага по банковата сметка на "Маджестик Турс" ЕООД. При плащане от друга банка преводът постъпва в банковата сметка на "Маджестик Турс" ЕООД между 1 и 3 работни дни след нареждането.

По сметката на "Маджестик Турс" ЕООД в дружеството за електронни пари "Paysera LT"
1/Може да заплатите директно от вашата сметка в Paysera към Paysera сметката на "Маджестик Турс" ЕООД (EVP5310002834631) напълно безплатно, като сумата се отразява веднага в Paysera сметката на "Маджестик Турс" ЕООД.
2/Може да направите плащане директно на каса в клоновете на изброените по-долу банки или от личната си сметка в изброените по-долу банки до сметката на "Paysera LT" в същата банка. При този вариант сумата се отразява до 30 минути в Paysera сметката на "Маджестик Турс" ЕООД.
Получател: Paysera LT
Валута: BGN
Основание за плащане / детайли: EVP5310002834631 (това е сметката на „Маджестик Турс“ ЕООД в системата на Paysera и задължително трябва да фигурира в основанието) + вид туристическа услуга и име и фамилия на Потребителят приел офертата.

ОББ-  IBAN: BG10UBBS80021044995240 SWIFT: UBBSBGSF
Allianz- IBAN: BG17BUIN95611000532505 SWIFT: BUINBGSF
Postbank-  IBAN: BG47BPBI79421021623901 SWIFT: BPBIBGSF

ВАЖНО: Резервациите за туристически услуги се потвърждават само след постъпване на сумата по банкова сметка на "Маджестик Турс" ЕООД. Всичко банкови такси са за сметка на Потребителя.