Застраховки

                                                                      КАК ДА ЗАКУПЯ ЗАСТРАХОВКА?

 

 √Закупи застраховка директно от Алинц Травел        и плати цялата сума с банкова карта  

 

 

 √ Изпрати ни запитване

 √ Получи персонална оферта от Маджестик Турс

 √ Закупи застраховка през Маджестик Турс само ако вече си резервирал  туристическа услуга или ще резервираш туристическа услуга с Маджестик Турс и избери как да платиш


                                                                                                                         

 ТУРИСТИЧЕСКА ЗАСТРАХОВКА ПРИ ПЪТУВАНЕ В ЧУЖБИНА

Туристическа застраховка моето пътуване

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТУРИСТИЧЕСКА ЗАСТРАХОВКА "МОЕТО ПЪТУВАНЕ БАЛАНС

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТУРИСТИЧЕСКА ЗАСТРАХОВКА "МОЕТО ПЪТУВАНЕ КЛАСИК"

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТУРИСТИЧЕСКА ЗАСТРАХОВКА  "МОЕТО ПЪТУВАНЕ ПРЕМИУМ"

УСЛОВИЯ НА ЗАКУПУВАНЕ:
✓ Застраховката е приложима само за:
* български граждани с постоянен адрес в България и за пътувания с начален пункт на тръгване от България;
* чужденци със статут на Постоянно безсрочно пребиваване в България и валиден постоянен адрес в България;
✓ Застрахователният период започва от 00:00 часа на датата на отпътуване и приключва в 24:00 часа на датата на връщане, както е посочено в полицата;
✓ Ако датата на издаване на застрахователната полица и датата на отпътуване съвпадат, застрахователното покритие започва в 00:00 часа на следващия ден и се прекратява в 24:00 часа на деня, посочен за край на пътуването;
✓ Застраховката не покрива пътувания, надвишаващи 15 последователни дни за "Моето пътуване Баланс" и 93 последователни дни за "Моето пътуване Класик" и "Моето пътуване Премиум".. Не се допуска сключването на последователни полици за едно и също лице с цел получаване на по-дълъг застрахователен период от упоменатия;
✓ Ако Вашата полица е била закупена заедно с еднопосочна резервация за пътуване, то за Ваша дата на отпътуване ще се счита датата посочена като дата на заминаване във Вашите пътнически документи, а за Ваша дата за край на покритието и дата за връщане ще се счита тази дата посочена като дата на връщане във Вашите пътнически документи (при условие, че не се превишава допустимия срок за пътуване според избрания застрахователен продукт, считано от дата на заминаване).
✓ Застраховката се сключва задължително преди отпътуване от България. Не се осигурява застрахователно покритие за полици, сключени след започване на пътуването.
✓ Не може да се предостави покритие или помощ за територията на България, както и в страни, в които се провеждат активни военни действия или страни, посочени като изключени от застрахователя /напр. Северна Корея/.
✓ Покритието за спешна медицинска/дентална помощ е спомагателно. Ако вече разполагате със здравна застраховка, Вие трябва да заведете Вашата щета първо към този доставчик на услуга. Ако не разполагате със здравна застраховка или е известно, че Вашата здравна застраховка не осигурява покритие за географския регион, където получавате медицински грижи, моля заведете Вашата щета към нас. Всяко получено плащане от друг застраховател или организация ще бъде приспаднато от размера на Вашата щета.
• Освен ако не е изрично посочено друго, описаните лимити и покрития са приложими към цялата полица.
• Ако Вашата полица е била закупена заедно с еднопосочна резервация за пътуване, то за Ваша дата на отпътуване ще се счита датата посочена като дата на заминаване във Вашите пътнически документи, а за Ваша дата за край на покритието и дата за връщане ще се счита тази дата посочена като дата на връщане във Вашите пътнически документи (при условие, че не се превишава допустимия срок за пътуване според избрания застрахователен продукт, считано от дата на заминаване)

СЕМЕЙНА ТАРИФА:
В семейната застраховка могат да бъдат включени максимум 2 възрастни с до 5 лица на възраст до 21 год., независимо от степента на родство, които трябва да бъдат посочени поименно, като съвместно застраховани лица в полицата. 

 

ЗАСТРАХОВКА  ПРИ ОТМЯНА НА ПЪТУВАНЕ

Застраховка Моята отмяна на пътуване

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАСТРАХОВКА "МОЯТА ОТМЯНА НА ПЪТУВАНЕ"

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ:
✓Вашата полица не покрива предварително съществуващи и известни медицински състояния;
✓ Застраховката е приложима само за:
* български граждани с постоянен адрес в България и за пътувания с начален пункт на тръгване от България;
* чужденци със статут на Постоянно безсрочно пребиваване в България и валиден постоянен адрес в България;
✓ Максимален допустим брой застраховани лица в един договор – до 7 души.
✓ Застраховката се сключва преди начало на пътуването. Пътуването трябва да е с начален пункт от България;
✓ За пътувания с начална дата на заминаване след по-малко от 31 дни, застраховката се сключва задължително в деня на резервиране на пътуването или най-късно до 3 дни след дата на резервиране на пътуването;
✓ За пътувания с начална дата на заминаване след повече от 31 дни, застраховка може да се сключи до 3 дни след дата на резервиране на пътуването или на по-късна дата, но не по-късно от 31 дни преди датата на отпътуване;
✓ При по-късно сключване на застраховка, когато са изтекли повече от 3 дни от резервация на пътуването и при оставащи повече от 31 дни до отпътуване, се покриват само застрахователни събития настъпили след 10-я ден от сключването на застраховката;
✓ Не се осигурява застрахователно покритие за полици, сключени след започване на пътуването или извън допустимите за сключване на застраховката срокове.
✓ Ако Вашата полица е била закупена заедно с еднопосочна резервация за пътуване, то за Ваша дата на отпътуване ще се счита датата посочена като дата на заминаване във Вашите пътнически документи, а за Ваша дата за край на покритието и дата за връщане ще се счита тази дата посочена като дата на връщане във Вашите пътнически документи (при условие, че не се превишава допустимия срок за пътуване според избрания застрахователен продукт, считано от дата на заминаване
✓ Всички покрития са спомагателни. Ако вече разполагате с друга застраховка, Вие трябва да заведете Вашата щета първо към този доставчик на услуга. Ако не разполагате с друга застраховка или е известно, че Вашата застраховка не осигурява съответното покритие, моля заведете Вашата щета към нас. Всяко получено плащане от друг застраховател или организация ще бъде приспаднато от размера на Вашата щета.
✓ Освен ако не е изрично посочено друго, описаните лимити и покрития са приложими за цялата полица.
✓ Застрахованият може да се възползва от покритие Отмяна на пътуване за цял свят, вкл. и България;
✓Не може да се предостави покритие във военни зони, страни, в които се провеждат активни военни действия или страни, посочени като изключени от застрахователя /напр. Северна Корея/.страхователното покритие е в сила, само ако застрахователната премия е била заплатена преди началото на пътуването от България.

ГОДИШНИ ЗАСТРАХОВКИ ПРИ МНОГОКРАТНИ ПЪТУВАНИЯ

Застраховка за многократни пътувания

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГОДИШНА ЗАСТРАХОВКА "МОЯТ МУЛТИТРИП"

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ:

✓ Застраховката е приложима само за:
* български граждани с постоянен адрес в България и за пътувания с начален пункт на тръгване от България;
* чужденци със статут на Постоянно безсрочно пребиваване в България и валиден постоянен адрес в България;✓ Застрахованият може да се възползва от медицинско покритие в цял свят, с изключение на България;
✓ Застрахованият може да се възползва от покритие Прекъсване на пътуване за цял свят, вкл. и България;
✓ Не може да се предостави помощ във военни зони, страни, в които се провеждат активни военни действия или страни, посочени като изключени от застрахователя /напр. Северна Корея/.
✓ Застрахователната премия се заплаща задължително при сключване на застрахователния договор и преди известното отпътуване от България.
✓ Застрахователният период за годишните полици започва от деня, посочен като начало на полицата, и приключва в 24:00 часа на крайната дата, посочена в полицата; Ако дата на сключване и начална дата на полицата съвпадат, застрахователното покритие започва от деня, следващ деня на сключване на застрахователния договор;
✓ Ако Вашата полица е била закупена заедно с еднопосочна резервация за пътуване, то за Ваша дата на отпътуване ще се счита датата посочена като дата на заминаване във Вашите пътнически документи, а за Ваша дата за край на покритието и дата за връщане ще се счита тази дата посочена като дата на връщане във Вашите пътнически документи (при условие, че не се превишава допустимия срок за пътуване според избрания застрахователен продукт, считано от дата на заминаване).
✓ Застраховката не покрива пътувания, надвишаващи 62 последователни дни;
✓ Не се осигурява застрахователно покритие за полици, сключени след започване на пътуването.
✓ Вашата полица не покрива предварително съществуващи и известни медицински състояния;
✓ Покритието за спешна медицинска/дентална помощ е спомагателно. Ако вече разполагате със здравна застраховка, Вие трябва да заведете Вашата щета първо към този доставчик на услуга. Ако не разполагате със здравна застраховка или е известно, че Вашата здравна застраховка не осигурява покритие за географския регион, където получавате медицински грижи, моля заведете Вашата щета към нас. Всяко получено плащане от друг застраховател или организация ще бъде приспаднато от размера на Вашата щета.
✓ Освен ако не е изрично посочено друго, описаните лимити и покрития са приложими към цялата полица.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГОДИШНА ЗАСТРАХОВКА "МУЛТИТРИП С ОТМЯНА НА ПЪТУВАНЕ И АВТОАСИСТАНС"

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Застраховката е приложима само за:
* български граждани с постоянен адрес в България и за пътувания с начален пункт на тръгване от България;
* чужденци със статут на Постоянно безсрочно пребиваване в България и валиден постоянен адрес в България;
✓ Застрахованият може да се възползва от медицинско покритие в цял свят, с изключение на България;
✓ Застрахованият може да се възползва от Автоасистанс покритие в страните от Европа, включително България;
✓ Застрахованият може да се възползва от покритие Отмяна / Прекъсване на пътуване за цял свят, вкл. и България;
✓ Не може да се предостави помощ във военни зони, страни, в които се провеждат активни военни действия или страни, посочени като изключени от застрахователя /напр. Северна Корея/.
✓ Застрахователният период за годишните застрахователни договори започва от деня, посочен като начало на покритието, и приключва в 24:00 часа на крайната дата, посочена в полицата; Ако дата на сключване и начална дата на полицата съвпадат, застрахователното покритие започва от деня, следващ деня на сключване на застрахователния договор;
✓ Ако Вашата полица е била закупена заедно с еднопосочна резервация за пътуване, то за Ваша дата на отпътуване ще се счита датата посочена като дата на заминаване във Вашите пътнически документи, а за Ваша дата за край на покритието и дата за връщане ще се счита тази дата посочена като дата на връщане във Вашите пътнически документи (при условие, че не се превишава допустимия срок за пътуване според избрания застрахователен продукт, считано от дата на заминаване).
✓ Застраховката не покрива пътувания, надвишаващи 62 последователни дни;
✓ Не се осигурява застрахователно покритие за полици, сключени след започване на пътуването;
✓ Застраховката покрива пътувания с начален пункт на отпътуване от България и резервирани след сключване на застраховката;
✓ Пътувания резервирани преди датата на сключване на застраховката попадат в обхвата на Покритие при отмяна на пътуване, ако:
* са с начална дата на заминаване след повече от 31 дни, считано от датата на сключване на застраховката, или
* са резервирани преди не повече от 3 дни, считано от дата на сключване на застраховката;
✓Не се осигурява застрахователно покритие за полици, сключени след започване на пътуването или извън допустимите за сключване на застраховката срокове.
✓ За клауза „Отмяна на пътуване“ застрахователното покритие започва при сключване на застрахователния договор
✓ За клауза „Прекъсване на пътуването“ покритието започва от деня, следващ деня на настъпване на застрахователно събитие и завършва в деня, посочен за крайна дата на пътуването.
✓Покритие за Пътна помощ е валидно за МПС на възраст до 10 год. считано от дата на първа регистрация и регистрирано на името на застрахованото лице. Покритие за пътна помощ се осигурява с обхват „Европа“ вкл. и България според общите условия. Не се осигурява покритие за автомобили регистрирани на името на юрид. лице, рент-а-кар или автомобили използвани с търговска цел;
✓Покритието за спешна медицинска/дентална помощ е спомагателно. Ако вече разполагате със здравна застраховка, Вие трябва да заведете Вашата щета първо към този доставчик на услуга. Ако не разполагате със здравна застраховка или е известно, че Вашата здравна застраховка не осигурява покритие за географския регион, където получавате медицински грижи, моля заведете Вашата щета към нас. Всяко получено плащане от друг застраховател или организация ще бъде приспаднато от размера на Вашата щета.
✓ Освен ако не е изрично посочено друго, описаните лимити и покрития са приложими към цялата полица.