Гренландия

Гренландия представлява арктическа островна държава и е част от континента Северна Америка, както в географски, така и в етнически смисъл,но в същото време в независима територия в пределите на кралство Дания. Страната е едновременно най-голямата зависима територия и най-големият остров в света.
Сегашното име на страната е дадено от норвежеца Ерик Червения пред 985 година, и в превод означава "зелена земя", значение, което в днешно време по-скоро се отнася за южната част на района, която е покрита с красива зеленина през лятото. Местните хора наричат своята родина Kalaallit Nunaat или "страна на гренландци".

Столица: Нуук(около 17000 жители според преброяване от 2016)
Население: малко под 56 000 души,като около 48 000 живеят в градовете. Гренландия е най-слабо населената страна в света, като населението и живее по крайбрежните части и наброява малко под 56 000 души.
Националност: 89% гренландци (потомци на древните интуити) и 11% други националности (по-голямата част от които датчани).
Език: Гренландският език принадлежи към ескимоското езиковото семейство. Всяка дума може да предаде смисъла на цялото изречение. Това е "полисинтетичен" език, което означава, че думите се образуват с корен, едно или повече приставки и наставки.
Гренландската дума може да бъде много дълга и може да означава цяло изречение. Гренландският език е грубо разделен на четири диалекта: Южна Гренландия, Западна Гренландия, Източна Гренландия и диалектът на Туле. Диалектът на Западна Гренландия е официалния език, който всички деца научават в допълнение към датски и английски език.В малките градове и населени места се говори предимно на гренландски език.
Ето защо е добра идея да научите няколко думи по време на Вашето пътуване, които да Ви помогнат в комуникацията. Може да започнете с думите "здравей", "aluu" или "довиждане", което е просто "baaj".
Както е в случая с всички езици, гренландският език продължава да се развива, и когато не се използват заемни думи, се създават нови, много описателни думи.
Религия: християнство ( лутеранство ), шаманизъм и малък процент други религии
Часова зона: Гренландия има 4 часови зони, като по-голямата част от страната използва западногренландската часова зона UTC-3 от края на Ноември до края на Март (от 27.10.2018 в 23:00 до 30.03.2019 в 22:00) и UNC-2 от края на Март до края на Ноември (от 24.03.2018 в 22:00 до 27.10 в 23:00). Точните дати за смяната на часа са различни всяка година, като през 2018 стрелките на часовниците се преместват един час напред на 24.03 в 22:00 и един час напред на  27.10 в 23:00 на преместването на стрелките
Валута:датска крона
Национален символ: полярна мечка
Знаме: Гренландското знаме е създадено през 1985 г. и е проектирано от гръцкия художник Thue Christiansen. Върху знамето има бяла и червена лента, изразяващо отношенията на Гренландия с Дания и Скандинавия и е изобразен символ на изгряващото слънце над полярния лед, означаващ връщането на светлината и топлината през лятото.
Транспорт:Транспортната система в Гренландия е много необичайна, тъй като тук няма железопътни линии, няма вътрешни водни пътища и практически няма пътища между градовете. В цялата страна има общо 150 километра пътища, от които 60 килонетра са павирани. Придвижването става с кучешки шейни ,хеликоптери и снегомобили през зимата и с хеликоптери, лодки или пеша през лятото.
Политическа система: парламентарна демокрация, самоуправляваща се част от кралство Дания.
Гренландия е самоуправляваща се територия. Нейният парламент — Ландстинг (състоящ се от 31 члена, избирани през 4 години) упражнява законодателната ѝ власт, а Дания - само външната ѝ политика. Гренландия се пресъединява към Европейския съюз през 1972 г., но само след 10 години, след референдума през 1982 г. се взема решение за излизане от общността. В началото на април 2008 г. Гренландия поиска независимост върху използването на природните си богатства от Дания. Резултатът от референдума влезе в сила на 21.06.2009 г. като Гренландия получи исканата разширена автономия.
Икономика: Днес Гренландия е силно зависима от риболова и износа на риба. Уловът на скариди е безспорно най-големият източник на доходи.
Около половината от правителствените средства се отпускат от датското правителство. БВП на глава от населението в Гренландия е сходен с този на по-слабите икономически страни в Европа.
Природа: Природата на Гренландия е дива и недокосната. Почти цялата страна е заета от глетчери. Единствените места в Гренландия, където през лятото снеговете и ледовете се стопяват напълно са крайбрежията. В страната не виреят дървета, а само някои тревисти растения, цветя, мъхове и лишеи. Тук се срещат уникални и редки видове животни като полярна мечка, полярна лисица, полярен заек, морж, тюлен и други. Крайбрежният релеф на острова е формиран преди хиляди години под влиянието на ледниците – красиви фиорди, скалисти полуострови и острови. По стръмните брегове се спускат ледници, от които се откъсват огромни плаващи ледени парчета — айсберги. Леденият шелф на Гренландия е вторият по големина в света. Той представлява 10% от световната ледена маса.

Климат
Климатът в Гренландия е арктичен в севернаата част на страната и субаркетичен в южната част. Температурите варират според месеците от годината и местоположението, като най-ниската температура пред зимата може да достигне до -30 градуса по целзий, а най-високата до +20 градуса по целзий
Една от особеностите на гренландския климат е, че през ноември, декември и януари в полярните области слънцето не изгрява изобщо. Това е така наречената полярна нощ. Месеци като октомври и февруари са много мрачни, но слънцето се показва за няколко часа. Лятото е пълна противоположност. През май, юни и юли слънцето изобщо не залязва, през август се скрива само за един час, а през април денят е 20 часа. Март и септември, когато са пролетното и есенното равноденствие има ден и нощ.

Гренландия я е разположена между Атлантическия и Арктическия океан, и е с площ 2,166,086 кв.км., като се простира на около 2,670 километра от север на юг и на повече от 1050 километра от изток на запад в най-широката си точка.
Две трети от островната държава се намира в Арктическия кръг, а северният край на острова се простира на по-малко от 800 километра от Северния полюс. Само 26 км делят Гренландия от канадския остров Еллесмер и 320 км. От най-близко разположената европейска държава е Исландия. Общата площ на крайбрежната и линия е с дължина 44807 километра и е осеяна с хиляди малки и големи острови.
Страната е покрита с Ледена Шапка, която заема 4/5 от острова и достига дебелина от 1600 до 3 400 м. Гренландия има 16 града (около 48 000 живеят в градовете) и около 60 селища (голяма част от тях се необитаеми). Най-голямия град в страната е Нуук,където живее почти 1/3 от населението на страната.
Крайбрежни ивици на Гренландия са предимно планински и платовидни. В източната част на острова много планински върхове се издигат над Ледената Шапка, сред които най-високият е връх Гунбьор (3 700 м). Многобройни къси реки започват от края на ледната покривка и се простират към тънките дълбоки заливчета - фиордите.

Туристически Гренландия е разделена на 6 района:Северна Гренландия, дестинация Арктически кръг, района на столицата Нуук, Южна Гренландия, Източна Гренландия, Национален парк.

Северна Гренландия
Северна Гренландия е земя на среднощното слънце и возенето с кучешка шейна. Изобилие на арктически преживявания с гигантски айсберги, глетчера „Еки“ и ледения фьорд "Ilulisat” (Ilulissat Icefjord) , включен в списъка на ЮНЕСКО за обекти със световно и културно наследство.
Северна Гренландия обхваща най-северните райони на страната, остров Диско(Disko Island), както и района около залива Диско (т.нар. Disko Bay ). По простиращото се на хиляди километри крайбрежие живеят малки общности от хора препитаващи се от основно от лов и риболов,
Ледения фиорд Илулисат ( Ilulissat Icefjord ) и залива Диско са известни с разновидност от ландшафти и диви животни, висококачествени хотели и кулинарни преживявания. В този район около ледника Лингмарк (Lyngmark) е единственото място в Гренландия, където може да се возите с кучешки шейни през лятото, а в района на Кекертасуак (Qeqertarsuaq) да се любувате на вулканични скали по пътеките за пешеходен туризъм.
В залива Диско могат да се наблюдават много китове и птици, както и постоянен поток от масивни айсверги, отделящи се от най-бързо придвижващите се глетчери в света.
В северните части на този район архипелагът Уманак(Uummannaq) и изключителните възможности за карането на каяк в Упернавик(Upernavik) ви предлагат голямо разнообразие от приключения завършващи със малкия град Каанаак (Qaanaaq) където ловът e начин на живот.
Тук са разположени следните градове и селища :Кангаатсиак (Kangaatsiaq), Каанак (Qaanaaq), Упернавик (Upernavik), Уманак (Uummannaq) , Окатсут (Oqaatsut), Илулисат (Ilulissat) , Касигиангуит (Qasigiannguit), Кекертарсуак (Qeqertarsuaq(disko island), Аасиаат(Aasiaat)

Дестинация Арктически кръг
Дива, истинска и отдалечена, дестинация Арктически Кръг е място за приключения. Комбинацията от дива природа и културни традиции се доближава до душата на съвременната Гренландия.
В този район се намира единствения съществуващ път на Гренландия към "Ледената шапка" и усещането да стъпите на нея, както и безброй възможности за риболов в непокътнати реки, разположени в отдалечени планински долини и първокласни хели ски приключения.
Тук се провежда и най-трудното ски състезание в Арктическия кръг.
Преживявания, като возенете с шейни,теглени от кучешки впряг, каране на ски, излети сред природата, лов, риболов и гребане с каяк са дълбоко запечатани в човешката история на региона и са основата на най-големите приключения в дестинация Арктически Кръг.
Тук са разположени следните градове и селища :Кангерлусуак (Кangerlussuaq),Сисимиут ( Sisimiut ) , Маниитсок (Maniitsoq)

Района на столицата Нуук
Гренландският столичен регион съчетава усещането за градскa атмосферa и градска почивка в столицата Нуук в комбинация с бягство от града и възможност да се докоснете до огромен фиорд.
Гренландската столица Nуук е арктическа метрополис, известен с културното си разнообразие.
Като място за градска почивка в Гренландия, градът предлага едно космополитно преживяване между място за пазаруване, набюдения на китове, каране на ски, изискани места за хранене, и място, където може да срещнете офис работници, рибари и ловци. Органичната гренландска храна се проготвя с тайландски подправки в гурме ресторанти и уютни магазини за хапване в Nuuk. Легендите и традициите са интерпретирани от местни художници, музиканти и дизайнери.
Докато Нуук е колоритното сърце на нацията, по-малките общности като Паамиут (Paamiut) на юг от столицата и Каписиллит (Kapisillit ) в района на фиорда Нууп Канферлуа (Nuuk,Paamiut

Южна Гренландия
Южна Гренландия се различава от северната част с нейните назъбени скали, топли извори и зелени ливади. Това място е особено колоритно през лятото, и макар, че тук няма няма да дрещнете кучешки шейни, Южна Гренландия предлага много други видове преживявания. Тук ще намерите по-малки айсберги в различни сини и бели нюанси, които са се придвижили от север, много овце и много пътеки за излет. В миналото точно тук Ерик червеният е решил да пусне котва, защото бил много впечатлен от зелените хълмове, които виждал из целия район.
Южна Гренландия живее до името си, тъй като е наистина зелена земя. Селското стопанство процъфтява тук с много ферми и богати зеленчуци, за разлика от безплодния лед, който покрива голяма част от Гренландия. В тази част на Гренландия ще намерите пресни зеленчуци, естествени горещи извори, ще може да се катерите по големи стени и гребете с каяк  във фиордити. Всичко това е в комбинация с необикновенна южна гренландска култура и с приветливи домакини.

Тук са разположени следните градове и селища: Нанорталик(Nanortalik), Какорток (Qaqortoq), Нарсак (Narsaq), Игалику(Igaliku), Нарсарсуак( Narsarsuaq), Кассиарсук (Qassiarsuk).

Източна Гренландия
Източна Гренландия е изолирано, но много специално място. Езикът тук е различен, а културата и пейзажите й неповторими. В този район живеят само 3,500 души. Източната гренландска култура е дълбоко вкоренена в митове и легенди, често изразявани в рисунки върху кости и скали, но в същото време тя е глобално свързана култура със силни ловни корени и ежедневен дух на приключения. Ледени фиорди, разходки сред природата, хели ски, посещение на малки селища, северно сияние, гребане с каяк и разходки с лодка правят Източна Гренландия целогодишна дестинация.
Тук са разположени следните градове и селища: Итокортомит (Ittoqqortoormiit), Кулусик (Kulusuk), Тасиилак (Tasiilaq)

Национален парк
Обхваща площ от 972 000 квадратни километра, Националният парк на Гренландия е най-големият в света - с прибл. 40 жители и голямо разнообразие от арктически видове животни. Районът е с големината на Франция и Испания, взети заедно и включва цялата североизточна част на Гренландия на север от Ittoqqortoormiit (Scoresby Sound) и се простира от землището на Knud Rasmussen на север до Mestersvig на изток.Бреговата линия на този район е с общо дължина от 18 000 км и включва както най-високите части Ледената Шапка, така и най-северните части на страната. В продължение на хиляди години различни култури на инуитите са живели и оцелели тук благодарение на високите арктически видове животни. Днес ловците от Ittoqqortoormiit  имат редовен достъп до района. Единствените хора, които живеят постоянно в обширния район, са малка група от хора от около 40 души (и това са персонала на метеорологичната и мониторинговата станции.) , обитаващи около 5 селища.  

Първите заселници пристигат в Гренландия преди около 4-5000 години от Северна Америка през Канада, като през територията на страната през различни периоди преминават най-малко шест интуитски култури. За предци на днешните интуити, живеещи в Гренландия се приемат интуитите от народността Туле, които са се заселили тук към 1200г.

Европейците разбират за съществуването на Гренландия, вероятно в началото на 10-ти век, когато по време на плаването си от Норвегия към Исландия, Гунбьорн Улфсон забеляза островната държава. През 980 години в югозападната част на страната и в района на Нуук се заселват първите исландски викинги, водени от Ерик Червеният, наричан така заради червената си коса и брада, а може би и заради бурния си гняв.

Гренландската колония достига размер от 3000 до 5000 души, като са открити следи от поне 400 ферми. Селищата на викингите по югозападния бряг изчезват към 15-ти век.

През 1126г. в Гареар (днешен Игалику) е основан църковен диоцез. Той е подчинен на архиепископа на Тронхайм в Норвегия. През 1261г. населението приема и върховенството на норвежкия крал, макар, че запазва собствените си закони.

През 1380г. Норвегия влиза в лична уния с Кралство Дания.

През 1536 Дания и Норвегия са официално обединени, и Гренландия започва да се разглежда като датско, а не норвежко владение. Въпреки прекъснатите контакти датският крал продължава да претендира за върховенство над острова,в резултат на което  през 1660-те в герба на Дания се  прибавя бяла мечка.

През 17-ти век ловът на китове отвежда английски, холандски и германски кораби до Гренландия, без да се установят постоянни селища.

През 1721г. смесена експедиция от търговци и духовници, водена от норвежкия мисионер Ханс Егеде, е изпратена в Гренландия. Те не знаят дали там е останала някаква цивилизация и са притеснени, че ако това е така, хората там може все още да са католици - 200 години след Реформацията в скандинавските страни. Експедицията може да се разглежда и като част от датската колонизация на Америка. Постепенно Гренландия става отворена за датски търговски компании и затворена за тези от други страни. Новосъздадената колония е съсредоточена около Годтхаб (днешен Нуук) на югозападния бряг. Част от инуитите, живеещи в близост до търговските станции, приемат християнството.

След отделянето на Норвегия през 1814 година, островът остава датска колония.

По време на Втората световна война Гренландия се откъсва социално и икономически от Дания, и установява близост със САЩ и Канада. След войната обаче контролът е върнат на датчаните и колониалният статус е окончателно премахнат.

През 1978 година Гренландия получава известна автономия и става равноправен член на кралството.

Страната се присъединява към Европейския съюз през 1972 г., но само след 10 години, след референдум, тя го напуска. Гренландия е всъщност единствената държава, напуснала ЕС.

На 21 юни 2009 година островната страна получава разширена автономия, според която изцяло под контрола на гренландското правителство преминават полицията, правосъдието и използването на природните богатства. Външната политика и отбраната обаче все още се контролират от Дания.

Полети до Гренландия


До Гренландия летят само две авиокомпании,като полетите излитат от Копенхаген, Дания и Рейкявик и Акурейри, Исландия по описаното разписание по-долу. Националния превозвач на Гренландия предлага и вътрешни полети от  летище Кенгарлусия.

-от Копенхаген до Кангерлусия целогодишно
-от Копенхаген до Нарсарсуак директни полети в периода от Юни до 29.09
-от Рейкявик до Нуук целогодишно
-от Рейкявик до Илулисат директни полети в периода от Юни до 29.09
-от Рейкявик до Кулусук-целогодишно
-от Рейкявик до Констабул Поинт (Нерлеит Инат) в периода от 04.07 до 27.09
-от Акурейри до Констабул Поинт (Нерлеит Инат)в периода от 04.07 до 27.12

Ако желаете да закупите самолетен билет до Гранландия, моля свържете се с нас, и ние ще Ви предложим най-добрия вариант за Вашето пътуване.

Приключения в Гренландия:
-скално кътерене;
-ски бягане;
-ски турове;
-гмуркане сред айсбергите;
-пътуване с кучешки шейни;
-разглеждане на забележителности на борда на хеликоптер;
-хели ски;
-излети по планински пътеки;
-горещи извори;
-великолепни айсберги и фиорди;
-гребане с каяк;
-наблюдаване на северно сияние;
-речен риболов, риболов на дупка в леда;
-каране на сноумобил;
-разходка със снежни обувки;
-лов за трофей;
-наблюдаване на китове;
-среднощно слънце;
-сафари сред тундрата;

Топ пътувания в Гренландия